Podcast, במדבר

פרק 35 – פרשת בהעלותך – "על אודות האישה הכושית"

אורח: הרב אבינח ברנר

על נסיון תיקון כמעט אחרון של הדור הראשון ליציאת מצריים. על פנייה הרואית של משה בניסיון להעצים דווקא את השכבות הנמוכות בעם ישראל, שהגיע עד לכדי נשיאת האישה הכושית.
לימוד שחורז את רצף כל הסיפורים בחציה השני של פרשת בהעלותך.
בפינת ההפטרה מביאה רחל ליפשיץ 2 שירים של רבקה מרים על בדידותו וענוותנותו של משה רבנו.

Podcast, במדבר

פרק 34 – פרשת נשוא – "נתונים מתנה – פסיפס של לויים"

אורח: נתן ארונס

על שלושה ציווים שונים בתפקיד הלויים המתאחדים כולם בהקדשתם, על ההתפתחות תפקיד הלוי בפרשת קורח ועל הדרך בה הוצגו הלויים בספר דברי הימים.
על לויים ששרתו בקודש, לויים שגורשו ממנו ולויים שחזרו אליו בתפקיד אחר..
בפינת ההפטרה קושרת רחל ליפשיץ בחוטים עדינים, בין ספר התהילים שלא מש מידו של אביה ז"ל, לשירה של סיון הר שפי 'תהילים ליום רעש'.

Podcast, במדבר

פרק 33 – פרשת במדבר – "נשיאים ורוח – סיפור של כישלון מפואר"

אורח: הרב אבינח ברנר

על התקווה הגדולה שבמינוי הנשיאים, הדחיפה העצומה של הקב"ה לכונן שכבת הנהגה לצד משה, והשיתוף המכוון של הנשאים בעבודות הקודש ובענייני החול. הבחנה בין נשיאים וזקנים ונסיון להבין למה כל עתידו של עם ישראל היה מונח על כתפי הצלחת תכנית הנשאים – תכנית שכשלה ובגדול.
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ מספר שירים והרהורים על מנהיגות והנהגה.

Podcast, ויקרא

פרק סיכום – חומש ויקרא

אורחים: הרב אבינח ברנר, נתן ארונס וחיים ויסמן

על ההבדל בין ספר עם ציר עלילתי לספר ללא ציר כזה, על הבנה של פרשות עפ"י ההקשר ועריכה מכוונת של סדר הפרשיות, האם הספר נכתב עבור הכהנים או אנשים מישראל ומה אומרים לנו היום הקרבנות כאנשים מודרניים.
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ פינת סיכום של הספר ובו שירים על חטאים שחטאנו לעצמינו ועל המקום, אותו ממלא ספר ויקרא, כמרחב שאליו יכולה להיכנס הגאולה.

Podcast, ויקרא

פרק 32 – פרשת בחוקותי – "בהיותם בארץ אויבהם"

אורח: חיים ויסמן

גלות, כולנו מכירים אותה כבר הרבה זמן, אבל מתי היא נוצרה ולמה. על החסד שבגלות ועל הסוף החסר של הקללות בפרשת בחוקתי.
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירו ההיסטורי של חיים נחמן ביאליק 'מתי מדבר', על גלות ועל כניסה לארץ.

Podcast, ויקרא

פרק 31 – פרשת בהר – "יצור אוטונומי ושמו ארץ"

אורח: הרב בועז הוטרר

על ארץ עצמאית שעושה דין לעצמה, ועל המשמעות של כך לגרים עליה.
על שינוי משמעותי ביחסים בין עם ישראל לארץ ישראל שמתגלה לעינינו במצוות השמיטה בפרשה ובפרשות נוספות.
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירו ספוג האהבה של הרב מנחם פרומן לארץ ולאדמה ושירים נוספים המייחסים לקריעה שלנו ממנה.

Podcast, ויקרא

פרק 30 – פרשת אמור – "אלה הם מועדי"

אורח: נתן ארונס

מדוע 'התחלפו להן' פרשיות החגים של פרשת פנחס ופרשת אמור. מדוע דווקא בחומש ויקרא התורה מדברת פחות על קרבנות החגים ויותר על עניינים אחרים. על השם 'מועדי ה" שנוסף לחגים..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירה של סיוון הר שפי 'בת מלך הייתי, עכשיו שיפחה' על חגים וזמנים בשני הלכי רוח הופכיים..