Podcast, שמות

פרק 16 – פרשת בשלח – "הפוליטיקה של דור המדבר"

אורח: הרב אבינח ברנר

איך בפרשה אחת אנחנו מגיעים כל כך מהר מ"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" למשבר בו משה אומר "עוד מעט וסקלוני".
על הפוליטיקה של דור המדבר הראשון שהולכת ונחשפת בפרשה שלנו..
בפינת ההפטרה מביאה לנו רחל ליפשיץ את שירה הפיוטי של שרה פרידלנד בן-ארזה על הרצון להישאר על שפת ים סוף ולא לנסוע ממנו אל כל ההתמודדויות הקשות שמחכות בהמשך..

Podcast, שמות

פרק 15 – פרשת בא – "בית ספר לאמונה"

אורח: חײם ויסמן

למה התורה נותנת 4 תשובות שונות לשאלה מדוע ה' מכביד את ליבו של פרעה ומה היא הסיבה האמיתית לכך..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ צמד שירים קצרים ונוקבים של וולט ויטמן ושל אגי משעול על מנהיגים שלא מאמינים באנשים ועל כאלו שדווקא כן..

Podcast, שמות

פרק 14 – פרשת וארא – "נקודת ייחוס"

אורח: נתן ארונס

על חרב הפיפיות של הייחוס ולמה הוצג משה פעמיים בצורה שונה כל כך..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירה המדהים של אפרת נחמה על התפילה לגאולה מתונה שלא תמשיך ותעשה בנו שפטים..

Podcast, שמות

פרק 13 – פרשת שמות – "מי, אני? (כי אלך אל פרעה)"

אורח: הרב אַבִינֹח ברנר

למה משה מתעקש כל כך לא ללכת לשליחות הגאולה ומה קרה בדרך, במלון..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירה של רבקה מרים על משה החוזר אחרי ההתגלות אל האוהל כשא-לוהיו עימו..

Podcast, בראשית

פרק בונוס – סיום ספר בראשית

משתתפים: עקיבא ויטקין, הרב אבינח ברנר, חיים ויסמן ונתן ארונס

על האנשים שמאחורי הסיפור שמאחורי הפרשה..
וגם, מעין סיכום של ספר בראשית

ובפינת ההפטרה: פינת הפטרה חגיגית עם רחל לפשיץ!

Podcast, בראשית

פרק 12 – פרשת ויחי – "הנצח באריזת מתנה"

אורח: חיים ויסמן

על השיחה המדהימה, המטלטלת, הפרדוקסלית, המצחיקה ומכמירת הלב של יעקב עם יוסף לפני מותו..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירו הנפלא של אמיר גלבוע על האור, מכל צד בכל גוון ומכל סוג..

Podcast, בראשית

פרק 11 – פרשת ויגש – "למען השם"

אורח: נתן ארונס

על ההבדל בין יעקב וישראל ועל נפשו הקרועה של יעקב –
מסע זריז לאורך כמה פרשות..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירו הקלאסי של דוד אבידן על הקריעה הגדולה שקרע בעצמו ועל מקומו בתוך הקרע הזה..