Podcast, ויקרא

פרק 24 – פרשת צו – "זֵכֶר למשכן"

אורח: חיים וייסמן

על פינה קטנה גדולה בבית ה' שנשארה בשליטת האנשים שאינם כהנים..
על קרבן אחד, קרבן השלמים, שמזמין את מקריביו להרגיש שוב בעלי הבית..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ שילוב של טקסטים יפים ומטלטלים
של הכהן הגדול – לאונרד כהן..

Podcast, ויקרא

פרק 23 – פרשת ויקרא – "המסע בעקבות החטאת"

אורח: נתן ארונס

מה מיוחד כל כך בקורבן חטאת ומה החידוש הגדול בו? מסע ברחבי התורה (והתנ"ך) בניסיון לגלות מתי נולד הקורבן הזה ולמה..
בפינת ההפטרה
מגישה לנו רחל ליפשיץ שיר מוכר, מוכר מאוד, של ישי ריבו על ביתו הצפוף לרווחה של הקב"ה..

Podcast, שמות

"פרק סיכום" – חומש שמות

אורחים: הרב אבינח ברנר, נתן ארונס וחיים ויסמן

פרק סיכום על המעבר מחומש בראשית לחומש שמות ועל המעבר הלאה לחומש ויקרא, מה תפס אותנו בחומש שמות ומה אנחנו חושבים על סידור הפרשיות / נושאים / סיפורים בחומש ובכלל בתורה.
בפינת ההפטרה
מגישה לנו רחל ליפשיץ הפתעה מיוחדת לסיום ספר שמות..

Podcast, שמות

פרק 22 – פרשת ויקהל-פקודי – "מלחמת הקרדיטים הראשונה"

אורח: הרב אבינח ברנר

אז מי בעצם עשה את המשכן ומי היה צריך לעשות אותו מלכתכילה ולמה יש בכלל שינוי בעושים במלאכה?
על הקשר בין חנוכת המשכן, חינוך וקרדיטים..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את דבריו המתוקים מדבש של הפלא יועץ' על אמירת' ויהי נועם.. '

Podcast, שמות

פרק 21 – פרשת כי תשא – "וקרא לו אוהל מועד.. "

אורח: חיים ויסמן

נסיון להבין מי היו החוטאים בחטא העגל, מה הייתה התגובה של משה ואיזה תהליך משמעותי הוא הניע כדי לתקן את המצב הבעייתי של עם ישראל..
פרק מעט ארוך כי התורה, מה לעשות, גם לא קיצרה בסיפור המורכב הזה..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ שיר קצר ומעניין על משה רבינו, הבודד, באוהל מועד שמחוץ למחנה..

Podcast, שמות

פרק 20 – פרשת תצווה – "המשכן פינת אוהל מועד – היהדות שלא זכינו להכיר"

אורח: נתן ארונס

כיצד השתנה הבית שבונים לה' מקצה לקצה בין פרשת תרומה לפרשת תצווה ומה קרה שם באמצע..
קו פרשת המים של ספר שמות וייתכן של התורה כולה..
הפרק החשוב ביותר בספר שמות!
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ שני שירים – של ה'פחד יצחק' ושל גלעד מאירי הממחישים בצורה קולעת את הפער העצום בין פרשת תרומה לפרשת תצווה..

Podcast, שמות

פרק 19 – פרשת תרומה – "כמעשה לבנת הספיר"

אורח: הרב אבינח ברנר

מדוע סיפור ברית האגנות שבסוף פרשת משפטים מבשר לנו על הצורך לבנות משכן.
מהו הפער שבין ה' למשה רבינו וכיצד הוביל המשבר שבמתן תורה לצווי לבנות משכן בפרשת תרומה..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את הפיוט הידוע 'יעלה יעלה בואי אל גני' של רבי ישראל נג'ארה, על הריחוק והקירוב שמאפיין את הציווי לבנות משכן..