Podcast, שמות

פרק 14 – פרשת וארא – "נקודת ייחוס"

אורח: נתן ארונס

על חרב הפיפיות של הייחוס ולמה הוצג משה פעמיים בצורה שונה כל כך..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירה המדהים של אפרת נחמה על התפילה לגאולה מתונה שלא תמשיך ותעשה בנו שפטים..

Podcast, שמות

פרק 13 – פרשת שמות – "מי, אני? (כי אלך אל פרעה)"

אורח: הרב אַבִינֹח ברנר

למה משה מתעקש כל כך לא ללכת לשליחות הגאולה ומה קרה בדרך, במלון..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירה של רבקה מרים על משה החוזר אחרי ההתגלות אל האוהל כשא-לוהיו עימו..

Podcast, בראשית

פרק בונוס – סיום ספר בראשית

משתתפים: עקיבא ויטקין, הרב אבינח ברנר, חיים ויסמן ונתן ארונס

על האנשים שמאחורי הסיפור שמאחורי הפרשה..
וגם, מעין סיכום של ספר בראשית

ובפינת ההפטרה: פינת הפטרה חגיגית עם רחל לפשיץ!

Podcast, בראשית

פרק 12 – פרשת ויחי – "הנצח באריזת מתנה"

אורח: חיים ויסמן

על השיחה המדהימה, המטלטלת, הפרדוקסלית, המצחיקה ומכמירת הלב של יעקב עם יוסף לפני מותו..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירו הנפלא של אמיר גלבוע על האור, מכל צד בכל גוון ומכל סוג..

Podcast, בראשית

פרק 11 – פרשת ויגש – "למען השם"

אורח: נתן ארונס

על ההבדל בין יעקב וישראל ועל נפשו הקרועה של יעקב –
מסע זריז לאורך כמה פרשות..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירו הקלאסי של דוד אבידן על הקריעה הגדולה שקרע בעצמו ועל מקומו בתוך הקרע הזה..

Podcast, בראשית

פרק 10 – פרשת מקץ – "נער, עברי, עבד.."

אורח: הרב אבינח ברנר

מה גרם לפרעה לאהוב כל כך את יוסף וכיצד הצליח יוסף לחשוב על טובת פרעה וטובת עצמו באותו זמן..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירה הקצר של ויסלבה שימבורסקה על המילה הנפוחה "הכל"..

Podcast, בראשית

פרק 9 – פרשת וישב – "מספר 2 הראשון בעולם"

אורח: חיים ויסמן

על המעבר של יוסף מחולם חלומות לפותר אותם
ועל הגשמה עצמית דרך חלומות של אחרים..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירה העמוק של נורית זרחי על חלומותיו של יוסף ועל אחיו שאפילו לא חלמו לחלום אותו בחלומותיהם..