Podcast, ויקרא

פרק 27 – פרשת מצורע – "כהן, לוי ומצורע"

אורח: הרב בועז הוטרר

האם בתוך המצורע טמון גם פוטנציאל של כהן ולוי?
דיקדוק בסדר קרבן טהרת המצורע ובדמיון המפתיע שלו, בין השאר, להקדשת הכהנים ובחירת הלויים..
בפינת ההפטרה
מגישה לנו רחל ליפשיץ לימוד מעניין ומעמיק על הקשר בין שירת עם ישראל "עלי באר ענו לה" לבין המצורעים והצרעת..

Podcast, ויקרא

פרק 26 – פרשת תזריע – "גיבור חיל, מצורע.."

אורח: נתן ארונס

על מצורעים גדולים ומצורעים קטנים, על ההבדל בין המצורע של חומש ויקרא למצורע של החומשים במדבר ודברים ועל מצורעים מסוגים שונים בתנ"ך.
מסע רב שנים וספרים בעיקבות הצרעת במקרא ובפרשה..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירה של המשוררת רחל (בלובשטיין) על גאולה טהורה וגאולה של מצורעים..

Podcast, ויקרא

פרק 25 – פרשת שמיני – "עגל לחטאת"

אורח: הרב אבינח ברנר

על היום השמיני הטראגי כל כך. האם הוא חלק מימי המילואים, האם הוא תוספת מדעתו של משה, ומה חשבו נדב ואביהו על העגל שאבא שלהם נדרש להקריב..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ שיר כיסופים יפה של נעמה שקד, בו מהדהד גם קולה של אלישבע אשת אהרון..

Podcast, ויקרא

פרק 24 – פרשת צו – "זֵכֶר למשכן"

אורח: חיים וייסמן

על פינה קטנה גדולה בבית ה' שנשארה בשליטת האנשים שאינם כהנים..
על קרבן אחד, קרבן השלמים, שמזמין את מקריביו להרגיש שוב בעלי הבית..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ שילוב של טקסטים יפים ומטלטלים
של הכהן הגדול – לאונרד כהן..

Podcast, ויקרא

פרק 23 – פרשת ויקרא – "המסע בעקבות החטאת"

אורח: נתן ארונס

מה מיוחד כל כך בקורבן חטאת ומה החידוש הגדול בו? מסע ברחבי התורה (והתנ"ך) בניסיון לגלות מתי נולד הקורבן הזה ולמה..
בפינת ההפטרה
מגישה לנו רחל ליפשיץ שיר מוכר, מוכר מאוד, של ישי ריבו על ביתו הצפוף לרווחה של הקב"ה..

Podcast, שמות

"פרק סיכום" – חומש שמות

אורחים: הרב אבינח ברנר, נתן ארונס וחיים ויסמן

פרק סיכום על המעבר מחומש בראשית לחומש שמות ועל המעבר הלאה לחומש ויקרא, מה תפס אותנו בחומש שמות ומה אנחנו חושבים על סידור הפרשיות / נושאים / סיפורים בחומש ובכלל בתורה.
בפינת ההפטרה
מגישה לנו רחל ליפשיץ הפתעה מיוחדת לסיום ספר שמות..

Podcast, שמות

פרק 22 – פרשת ויקהל-פקודי – "מלחמת הקרדיטים הראשונה"

אורח: הרב אבינח ברנר

אז מי בעצם עשה את המשכן ומי היה צריך לעשות אותו מלכתכילה ולמה יש בכלל שינוי בעושים במלאכה?
על הקשר בין חנוכת המשכן, חינוך וקרדיטים..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את דבריו המתוקים מדבש של הפלא יועץ' על אמירת' ויהי נועם.. '