Podcast, במדבר

פרק 35 – פרשת בהעלותך – "על אודות האישה הכושית"

אורח: הרב אבינח ברנר

על נסיון תיקון כמעט אחרון של הדור הראשון ליציאת מצריים. על פנייה הרואית של משה בניסיון להעצים דווקא את השכבות הנמוכות בעם ישראל, שהגיע עד לכדי נשיאת האישה הכושית.
לימוד שחורז את רצף כל הסיפורים בחציה השני של פרשת בהעלותך.
בפינת ההפטרה מביאה רחל ליפשיץ 2 שירים של רבקה מרים על בדידותו וענוותנותו של משה רבנו.

Podcast, במדבר

פרק 34 – פרשת נשוא – "נתונים מתנה – פסיפס של לויים"

אורח: נתן ארונס

על שלושה ציווים שונים בתפקיד הלויים המתאחדים כולם בהקדשתם, על ההתפתחות תפקיד הלוי בפרשת קורח ועל הדרך בה הוצגו הלויים בספר דברי הימים.
על לויים ששרתו בקודש, לויים שגורשו ממנו ולויים שחזרו אליו בתפקיד אחר..
בפינת ההפטרה קושרת רחל ליפשיץ בחוטים עדינים, בין ספר התהילים שלא מש מידו של אביה ז"ל, לשירה של סיון הר שפי 'תהילים ליום רעש'.

Podcast, במדבר

פרק 33 – פרשת במדבר – "נשיאים ורוח – סיפור של כישלון מפואר"

אורח: הרב אבינח ברנר

על התקווה הגדולה שבמינוי הנשיאים, הדחיפה העצומה של הקב"ה לכונן שכבת הנהגה לצד משה, והשיתוף המכוון של הנשאים בעבודות הקודש ובענייני החול. הבחנה בין נשיאים וזקנים ונסיון להבין למה כל עתידו של עם ישראל היה מונח על כתפי הצלחת תכנית הנשאים – תכנית שכשלה ובגדול.
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ מספר שירים והרהורים על מנהיגות והנהגה.