Podcast, שמות

פרק 13 – פרשת שמות – "מי, אני? (כי אלך אל פרעה)"

אורח: הרב אַבִינֹח ברנר

למה משה מתעקש כל כך לא ללכת לשליחות הגאולה ומה קרה בדרך, במלון..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירה של רבקה מרים על משה החוזר אחרי ההתגלות אל האוהל כשא-לוהיו עימו..

Podcast, שמות

פרק 14 – פרשת וארא – "נקודת ייחוס"

אורח: נתן ארונס

על חרב הפיפיות של הייחוס ולמה הוצג משה פעמיים בצורה שונה כל כך..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירה המדהים של אפרת נחמה על התפילה לגאולה מתונה שלא תמשיך ותעשה בנו שפטים..

Podcast, שמות

פרק 15 – פרשת בא – "בית ספר לאמונה"

אורח: חײם ויסמן

למה התורה נותנת 4 תשובות שונות לשאלה מדוע ה' מכביד את ליבו של פרעה ומה היא הסיבה האמיתית לכך..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ צמד שירים קצרים ונוקבים של וולט ויטמן ושל אגי משעול על מנהיגים שלא מאמינים באנשים ועל כאלו שדווקא כן..

Podcast, שמות

פרק 16 – פרשת בשלח – "הפוליטיקה של דור המדבר"

אורח: הרב אבינח ברנר

איך בפרשה אחת אנחנו מגיעים כל כך מהר מ"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" למשבר בו משה אומר "עוד מעט וסקלוני".
על הפוליטיקה של דור המדבר הראשון שהולכת ונחשפת בפרשה שלנו..
בפינת ההפטרה מביאה לנו רחל ליפשיץ את שירה הפיוטי של שרה פרידלנד בן-ארזה על הרצון להישאר על שפת ים סוף ולא לנסוע ממנו אל כל ההתמודדויות הקשות שמחכות בהמשך..

Podcast, שמות

פרק 17 – פרשת יתרו – "משטר צבאי"

אורח: נתן ארונס

מתי התרחש ביקור יתרו, מה הוא הציע למשה ומדוע משה משלח אותו חזרה למקומו..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ שני שירים קצרים של ג'רום רוטנברג ושל יהודה עמיחי על חווית הזרות ומקומו של הזר בעולמנו..

Podcast, שמות

פרק 18 – פרשת משפטים – "סדר בבלגן, או: מקומו של החוק האנטי חמורבי"

אורח: חיים ויסמן

ממה מורכב הבלגן של פרשת משפטים, למה הפרשה נערכה דווקא כך, איך הכל קשור לעשרת הדברות ואיך חמורבי קשור גם הוא לכל זה..
פרק מורכב מהרגיל שדורש ריכוז אבל חושף לנו את אבני הבניין של אחת הפרשות המורכבות והחשובות בתורה.
בפינת ההפטרה, מגישה לנו רחל ליפשיץ שיר נוקב של המשוררת זלדה על שכנה משוגעת/מיוחדת ויחסיה המורכבים עם האנשים הרגילים מידי שסביבה..

Podcast, שמות

פרק 19 – פרשת תרומה – "כמעשה לבנת הספיר"

אורח: הרב אבינח ברנר

מדוע סיפור ברית האגנות שבסוף פרשת משפטים מבשר לנו על הצורך לבנות משכן.
מהו הפער שבין ה' למשה רבינו וכיצד הוביל המשבר שבמתן תורה לצווי לבנות משכן בפרשת תרומה..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את הפיוט הידוע 'יעלה יעלה בואי אל גני' של רבי ישראל נג'ארה, על הריחוק והקירוב שמאפיין את הציווי לבנות משכן..