Podcast, בראשית, כללי

פרק 5 – פרשת חיי שרה – "הקונספירציה הגדולה"

אורח: נתן ארונס

איך יוצרים נס – צעד אחרי צעד וכיצד לנצח במשא ומתן.
על אחת הדמויות המתוחכמות בספר בראשית..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ צמד שירים מקסימים של המשורר ההודי רבינדרנת טאגור על יציאה למסע וחזרה ממנו בידיים מלאות.

Podcast, בראשית, כללי

פרק 4 – פרשת וירא – "לך לך! (אל ארץ המוריה)"

אורח: הרב אבינח ברנר

האם העקדה היא בעצם עונש?
והאם כמעט איבדנו את יצחק עוד לפני הר המוריה?
אחד הפרקים החשובים בספר בראשית!
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ שיר נוקב של אצ"ג (אורי צבי גרינברג) על חשבון הבריתות הכוזבות שכרתנו עם הגויים.

Podcast, בראשית, כללי

פרק 3 – פרשת לך לך – "פרשת תרח?!?"

אורח: חיים ויסמן

שתי התחלות לסיפור אחד? האם יש משמעות ליציאה מאור כשדים? והאם אברהם שרף את הגשרים מאחוריו?
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ שיר נוגע ללב של בלפור חקק על איש יקר "שעלה כאברהם מאוּר, מאותה ארץ, על פי אותו דיבור.."

Podcast, בראשית, כללי

פרק 2 – פרשת נח – "נח על mute"

אורח: נתן ארונס

על השתיקה של נח (ה- "mute") שרועמת כל הפרשה ומה המשמעות שלה ועל משמעות פירוט תולדות בני נח..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירה של רבקה מרים על נח תיבה וגלגלים.

Podcast, בראשית, כללי

פרק 1 – פרשת בראשית – "ואליך תשוקתו"

אורח: הרב אבינח ברנר

על סיפור קין והבל ומה שהוביל לרצח הראשון בהיסטוריה ועל חלוקת האשמה והאחריות בין הורים וילדים..

בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירו של דן פגיס על קין והבל (ועוד שיר..).