Podcast, בראשית, כללי

פרק 1 – פרשת בראשית – "ואליך תשוקתו"

אורח: הרב אבינח ברנר

על סיפור קין והבל ומה שהוביל לרצח הראשון בהיסטוריה ועל חלוקת האשמה והאחריות בין הורים וילדים..

בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירו של דן פגיס על קין והבל (ועוד שיר..).

Podcast, בראשית, כללי

פרק 2 – פרשת נח – "נח על mute"

אורח: נתן ארונס

על השתיקה של נח (ה- "mute") שרועמת כל הפרשה ומה המשמעות שלה ועל משמעות פירוט תולדות בני נח..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירה של רבקה מרים על נח תיבה וגלגלים.

Podcast, בראשית, כללי

פרק 3 – פרשת לך לך – "פרשת תרח?!?"

אורח: חיים ויסמן

שתי התחלות לסיפור אחד? האם יש משמעות ליציאה מאור כשדים? והאם אברהם שרף את הגשרים מאחוריו?
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ שיר נוגע ללב של בלפור חקק על איש יקר "שעלה כאברהם מאוּר, מאותה ארץ, על פי אותו דיבור.."

Podcast, בראשית, כללי

פרק 4 – פרשת וירא – "לך לך! (אל ארץ המוריה)"

אורח: הרב אבינח ברנר

האם העקדה היא בעצם עונש?
והאם כמעט איבדנו את יצחק עוד לפני הר המוריה?
אחד הפרקים החשובים בספר בראשית!
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ שיר נוקב של אצ"ג (אורי צבי גרינברג) על חשבון הבריתות הכוזבות שכרתנו עם הגויים.

Podcast, בראשית, כללי

פרק 5 – פרשת חיי שרה – "הקונספירציה הגדולה"

אורח: נתן ארונס

איך יוצרים נס – צעד אחרי צעד וכיצד לנצח במשא ומתן.
על אחת הדמויות המתוחכמות בספר בראשית..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ צמד שירים מקסימים של המשורר ההודי רבינדרנת טאגור על יציאה למסע וחזרה ממנו בידיים מלאות.

Podcast, בראשית

פרק 6 – פרשת תולדות – "סוד השתיקה"

אורח: חיים ויסמן

יצחק בגרר?!? שוב?!?
על מעט דיבורים ותיקון גדול!
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ שיר חודר של יעקב ברזילי על תיבת שתיקות שעוברת בירושה..

Podcast, בראשית

פרק 7 – פרשת ויצא – "לפני/אחרי"

אורח: הרב אבינח ברנר

על דיבורים מן העניין ושלא מן העניין.
כיצד נכנס יעקב לפרשה וכיצד יצא ממנה ומהו התהליך המרתק שעבר במהלכה?
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ שני שירים קצרים ומקסימים (של אביטל הררי ושל יונה וולך) על תהליכים שכולנו עוברים..

Podcast, בראשית

פרק 8 – פרשת וישלח – "יעקב קראו בית"

אורח: נתן ארונס

על בתים של חלומות ובתים שנבנו באמת!
למה המוטיב בית חוזר פעמים רבות כל כך אצל יעקב..?
בפינת ההפטרה מגישה ומחברת לנו רחל ליפשיץ את שירו של אלי נצר על נאום הבנאי עם דבריו של הרב קוק על חלומות..

 

Podcast, בראשית

פרק 9 – פרשת וישב – "מספר 2 הראשון בעולם"

אורח: חיים ויסמן

על המעבר של יוסף מחולם חלומות לפותר אותם
ועל הגשמה עצמית דרך חלומות של אחרים..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירה העמוק של נורית זרחי על חלומותיו של יוסף ועל אחיו שאפילו לא חלמו לחלום אותו בחלומותיהם..

Podcast, בראשית

פרק 10 – פרשת מקץ – "נער, עברי, עבד.."

אורח: הרב אבינח ברנר

מה גרם לפרעה לאהוב כל כך את יוסף וכיצד הצליח יוסף לחשוב על טובת פרעה וטובת עצמו באותו זמן..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירה הקצר של ויסלבה שימבורסקה על המילה הנפוחה "הכל"..

Podcast, בראשית

פרק 11 – פרשת ויגש – "למען השם"

אורח: נתן ארונס

על ההבדל בין יעקב וישראל ועל נפשו הקרועה של יעקב –
מסע זריז לאורך כמה פרשות..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירו הקלאסי של דוד אבידן על הקריעה הגדולה שקרע בעצמו ועל מקומו בתוך הקרע הזה..

Podcast, בראשית

פרק 12 – פרשת ויחי – "הנצח באריזת מתנה"

אורח: חיים ויסמן

על השיחה המדהימה, המטלטלת, הפרדוקסלית, המצחיקה ומכמירת הלב של יעקב עם יוסף לפני מותו..
בפינת ההפטרה מגישה לנו רחל ליפשיץ את שירו הנפלא של אמיר גלבוע על האור, מכל צד בכל גוון ומכל סוג..

Podcast, בראשית

פרק סיכום – סיום ספר בראשית

משתתפים: עקיבא ויטקין, הרב אבינח ברנר, חיים ויסמן ונתן ארונס

על האנשים שמאחורי הסיפור שמאחורי הפרשה..
וגם, מעין סיכום של ספר בראשית

ובפינת ההפטרה: פינת הפטרה חגיגית עם רחל לפשיץ!

Podcast, אישים ופינות בתנ"ך, בראשית

פרק 131 – אישים ופינות בתנ"ך – "ויברא אלוהים את האדם בצלמו – על התפתחות בריאת האדם

עם נתן ארונס ועקיבא ויטקין

האדם הוא נזר הבריאה. הוא המטרה שלשמה נברא העולם. כידוע, בפרק א של ספר בראשית יש תיאור של בריאת האדם ששונה מאד מהתיאור בפרק ב. רבות נכתב על הפער הזה. בפרק זה אנחנו מבקשים לתפוס את השור בקרניו, ומתוך הנחה שמי שכתב זאת כתב גם את זאת, לנסות לדלות את המסרים העולים משני התיאורים, מתוך הבנה שמורכבות האדם משוקפת במורכבות תיאור בריאתו.
בשלב השני והמרכזי יותר, ניגש לחקור לעומק את תיאור בריאת האדם שבפרק ב שנותן יותר ביטוי למורכבות האדם ול"שינויים" וההתפתחויות שנעשו בבריאתו. מתוך העיון בדברים נחשוף כיצד הוויית האדם היא מעין ניסוי וטעייה ותיקון, כאשר בכל שלב נחשף חוסר בהווייתו של האדם וה' ממלא אותו.
בשלב השלישי של הפרק נדבר על "האינטראקציה" – היחסים בין הנבראים. היחסים מעלים מעל פני השטח את מורכבותם והשלכותיהם במיוחד כאשר מדובר ביחסים בין שווים – בין יצורים תבוניים – האדם, האישה, הנחש וכמובן הבורא.
אנחנו מזמינים אתכם לצעוד איתנו בלימוד הסיפור המכונן ביותר של האדם באשר הוא המדגיש את ייעודו ואת מורכבותו.